Metropolia Kultury - zapraszamy na kongres

Chcemy, by przygotowywana przez nas aplikacja o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 uwzględniała głos całego środowiska kreatywnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zamierzamy debatować, rozmawiać, dzielić się doświadczeniami, dobrymi i złymi praktykami oraz wspólnie projektować wizje możliwie najlepszych rozwiązań w zakresie polityki kulturalnej w Metropolii. 

W terminie od 19 do 20 października 2023 roku, jako Biuro Europejskiej Stolicy Kultury, organizujemy w Sosnowcu Kongres „Metropolia Kultury”. 

Do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicieli sektora kultury z Metropolii i spoza niej. Wydarzenie będzie okazją do spotkania się zarówno reprezentantów instytucji i organizacji, jak i przedstawicieli biznesu oraz osób działających w sposób nieformalny. Głosy różnych środowisk pozwolą lepiej zdefiniować aktualne potrzeby, bieżące bolączki, ale też poznać wizje, cele i dążenia podmiotów kultury.

Rozmowy, debaty, wykłady i warsztaty podejmowały będą następujące tematy:

– ekologia w działaniach instytucji kultury 

– działania dla uchodźców i migrantów 

– biblioteki jako centra aktywności lokalnej 

– diagnoza i działania oparte na badaniach 

– dobra współpraca z mediami i sponsorami

– nieobecni – kogo w kulturze nie ma

– relacje edukacja / oświata i kultura – możliwości, ograniczenia, szanse

– mądrze realizowana dostępność 

– finanse sektora kultury 

– sport a kultura – relacje, trudności

– ewaluacja w kulturze – jak sensownie raportować działania kulturalne

– cenzura w działalności kulturalnej

– historia lokalna i jak ją opowiadać

Nie zabraknie oczywiście rozmów o tytule ESK i jego wpływie na potencjał kulturalny miast oraz o tym jak budować mądrą i skuteczną politykę kulturalną w dobie kryzysu ekonomicznego. Poza rozmowami, działaniami warsztatowymi i wykładami planowana jest minigiełda projektów, zawodowy/projektowy speed dating i działania towarzyszące.

Wstęp na kongres będzie darmowy. Obowiązywać będą zapisy, o których poinformujemy w późniejszym czasie, podobnie jak o konkretnym planie wydarzeń. 

Fot. Radosław Kaźmierczak

Skip to content