Kongres Metropolia Kultury 2023 – publikacja

Kongres Metropolia Kultury 2023 –> Sosnowiec (publikacja)

Oddajemy w Wasze ręce publikację, która powstała jako jeden z rezultatów Kongresu Metropolia Kultury, który odbył się w dniach 19 i 20 października w Sosnowcu. Wydarzenie, łączące wykłady, debaty, dyskusje i warsztaty, pomyślane było jako spotkanie sektora kultury.
Jego przedstawiciele i przedstawicielki – pracujący lub działający w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, firmach czy poza formalnymi strukturami – wymieniali się opiniami, doświadczeniami, umiejętnościami czy kontaktami. 

Chcieliśmy, żeby informacje, przemyślenia i wskazówki wypracowane w czasie warsztatów czy zaprezentowane podczas wykładów miały szanse dotrzeć do szerszego niż kongresowa publiczność grona odbiorców. Właśnie dlatego zaprosiliśmy specjalistów, którzy w czasie Kongresu prowadzili wykłady i warsztaty, do stworzenia publikacji, która podsumuje przekazywaną przez nich wiedzę.

Publikacja jest formą narzędziownika, który podpowiada rozwiązania, pokazuje dobre praktyki działań, ale też inspiruje do szukania własnych ścieżek. 

Bogna Świątkowska pokazuje, że kultura może być traktowana jako społeczny, wspólnotowy dział badań i rozwoju. Pokazuje jak za sprawą sztuki testować prototypy i jak bazować na kulturze jako źródle wiedzy i inspiracji.

Agata Bisping i Monika Borycka zabierają czytelnika w świat przyszłości i pokazują, że przyszłość i trendy mogą być inspirującym narzędziem do projektowania teraźniejszości, chociażby w aspekcie wyboru adekwatnych sposobów działania i tworzenia angażującej oferty kulturalnej. 

Robert Więckowski z Fundacji Kultury bez Barier wprowadza nas w tematykę dostępności i podpowiada jak realizować działania dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu – pokazując zalety i wady niektórych, najbardziej popularnych, rozwiązań.

Natalia Cetera i Zuzanna Ciesielska-Janik z Centrum Cyfrowego podejmują temat partycypacyjnych modeli biznesowych w kulturze. Analizują różne motywacje odbiorców kultury i przedstawiają potencjalne modele biznesowe oparte na współpracy. 

Karol Wittels podpowiada jak mapować źródła finansowania działań kulturalnych wychodząc od rzeczowej analizy potrzeb, zasobów, otoczenia i interesariuszy naszej organizacji. Wiedzy w pigułce towarzyszy długa lista potencjalnych grantodawców.

Małgorzata Mostek oswaja z zagranicznymi funduszami na projekty kulturalne i edukacyjne. Poza przedstawieniem charakterystyki poszczególnych grantów podpowiada także jak szukać partnerów i jak inicjować międzynarodową współpracę. 

Katarzyna Pągowska rozprawia się z mitami na temat diagnozy w kulturze pokazując, że nawet z ograniczonymi zasobami jesteśmy w stanie prowadzić wartościowe badania, które przyczynią się do pogłębiania wiedzy o własnych odbiorcach i ich potrzebach.

Kamil Śliwowski pokazuje jak legalnie promować i udostępniać zasoby i usługi w formie cyfrowej. Wyjaśnia też w klarowny i przystępny sposób kwestie prawa autorskiego, utworów pracowniczych, prawa cytatu czy dozwolonego użytku publicznego.

Publikacja dostępna od stycznia 2024 roku w wersji drukowanej i cyfrowej. 

Wydawca: Miejski Klub im. Jana Kiepury

Dostęp do publikacji w formie PDF (tutaj).

W tym miejscu chcemy jeszcze raz bardzo podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację kongresu Metropolia Kultury.

 

Skip to content