Dziękujemy za zgłoszone pomysły!

Festiwale muzyczne, poetyckie, filmowe, taneczne, fotograficzne, teatralne, nowych mediów, designu i miast partnerskich. Wystawy sztuki, wydarzenia gamingowe i liczne warsztaty. Projekty społeczne dedykowane osobom wykluczonym, twórcze spacery szlakiem ważnych dla metropolii miejsc, działania aktywizujące miejskie przestrzenie i inne artystyczne wydarzenia. Zgłosiliście nam aż 108 wspaniałych propozycji do aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury! Serdecznie dziękujemy! 

Oceną Waszych projektów zajmuje się Rada Konsultacyjna. 

Skip to content