Zespół biura ESK

Zespół Biura Europejskiej Stolicy Kultury 2029 zajmuje się opracowywaniem aplikacji do tytułu ESK2029 dla miasta Katowice oraz całej Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii.
W zakres prac zespołu wchodzi również:

  • organizacja konsultacji, warsztatów i paneli eksperckich dla kadr kultury, w zakresie kreowania polityki kulturalnej GZM, 
  • organizacja spacerów po dzielnicach Katowic, w ramach cyklu „Podziel się dzielnicą”, które mają na celu zebranie opowieści i informacji od mieszkanek i mieszkańców do powstającego wniosku o ESK2029, 
  • opracowywanie, wraz z wyłonioną w przetargu firmą zewnętrzną, planu rozwoju kulturowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na bazie koordynowanych przez biuro szerokich badań społecznych,
  • przygotowanie Kongresu Kultury, skierowanego do kadr kultury z terenu całej Metropolii GZM,
  • prowadzenie strony internetowej i socjalmediów pod hasłem KatowiceESK2029.

Oskar Adamus

Matylda Badera

Magdalena Czerny-Kehl

Magdalena Gościniak

Roman Kaczmarczyk

Anna Kaleta

Łukasz Kałębasiak

Małgorzata Klimkowska

Aleksandra Kołtun

Anna Kopaczewska

Hanna Kostrzewska

Alicja Kotyl

Mariola Kulawiak

Katarzyna Łata

Bastek Łąkas

Elżbieta Majorczyk-Grabińska

Zuzanna Maciejak

Katarzyna Majsterek

Klaudia Mańka

Katarzyna Nowakowska

Anna Ochlińska

Izabela Olszowska

Magdalena Orczewska

Adam Pisarek

Mariusz Prześlica

Zdzisław Smucerowicz

Przemysław Sołtysik

Jakub Talarczyk

Katarzyna Wiaderny

Barbara Wrońska

Piotr Zaczkowski

Do końca maja 2024 roku członkinią naszego zespołu była Magdalena Szczepocka – serdecznie dziękujemy za udział w pracach. 

Skip to content