Zespół biura ESK

Zespół Biura Europejskiej Stolicy Kultury 2029 zajmuje się opracowywaniem aplikacji do tytułu ESK2029 dla miasta Katowice oraz całej Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii.
W zakres prac zespołu wchodzi również:

  • organizacja konsultacji, warsztatów i paneli eksperckich dla kadr kultury, w zakresie kreowania polityki kulturalnej GZM, 
  • organizacja spacerów po dzielnicach Katowic, w ramach cyklu „Podziel się dzielnicą”, które mają na celu zebranie opowieści i informacji od mieszkanek i mieszkańców do powstającego wniosku o ESK2029, 
  • opracowywanie, wraz z wyłonioną w przetargu firmą zewnętrzną, planu rozwoju kulturowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na bazie koordynowanych przez biuro szerokich badań społecznych,
  • przygotowanie Kongresu Kultury, skierowanego do kadr kultury z terenu całej Metropolii GZM,
  • prowadzenie strony internetowej i socjalmediów pod hasłem KatowiceESK2029.

Oskar Adamus

Matylda Badera

Magdalena Czerny-Kehl

Magdalena Gościniak

Łukasz Kałębasiak

Małgorzata Klimkowska

Aleksandra Kołtun

Hanna Kostrzewska

Bastek Łąkas

Elżbieta Majorczyk-Grabińska

Katarzyna Majsterek

Katarzyna Nowakowska

Magdalena Orczewska

Mariusz Prześlica

Przemysław Sołtysik

Magdalena Szczepocka

Katarzyna Wiaderny

Piotr Zaczkowski

Skip to content