Metropolia Kultury 2024 | program wsparcia kadr kultury

Tegoroczna Metropolia Kultury zapowiada się pod znakiem szkoleń, warsztatów oraz innych interesujących działań skierowanych do kulturalników i kulturalniczek z terenu całej Metropolii. Wszystkie te wydarzenia towarzyszyć będą naszym staraniom o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, które realizujemy pod hasłem Play! 

Wraz z cyklem szkoleń i spotkań odwiedzimy wszystkie podregiony GZM. Na tematyczne warsztaty zaprosimy pracowników różnych kulturalnych branż – od muzealników i muzealniczek,  bibliotekarzy i bibliotekarki, po animatorów i animatorki kultury.

Osobne szkolenia zorganizujemy dla twórców i twórczyń. Z kolei dla chcących podyskutować o aktualnych problemach oraz nawiązać kontakty z pracownikami innych instytucji kultury powołamy grupę dyskusyjną. 

W ramach cyklu szkoleń przewidzieliśmy spotkania we wszystkich podregionach GZM.
W każdym z nich odbędzie się minimum 5 spotkań, za które odpowiadać będą lokalni operatorzy.

Proponowana przez nas tematyka to m.in.:

– pozyskiwanie finansów / mapowanie źródeł finansowania,
– historie lokalne w działalności instytucji kultury,
– AI, chat GPT i inne formy wykorzystania AI w pracy,
– kwestie prawne w kontekście zatrudniania,
– konsultacje wniosków do MKiDN. 

W ramach warsztatów dla branżystów i branżystek przewidzieliśmy szkolenia dla muzealników i muzealniczek, bibliotekarzy i bibliotekarek, kiniarzy i kiniarek), spotkanie dla animatorów i animatorek kultury oraz instruktorów i instruktorek wraz z wymianą praktyk i informacji o narzędziach pracy oraz szkolenie z organizowania społecznościowego. Tematyka wydarzeń zostanie skonsultowana z branżystami i branżystkami, tak by odpowiadała na ich potrzeby.

Szkolenia dla twórców / twórczyń dotyczyć będą: m.in. kwestii formalno-prawnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze kultury.
Z kolei grupa dyskusyjna Metropolia Kultury obejmować będzie spotkania organizowane w Strefie Centralnej (na terenie instytucji Katowice Miasto Ogrodów), w czasie których uczestnicy będą mogli pozyskać bieżące informacje o staraniach o tytuł ESK oraz dowiedzieć się o możliwościach zaangażowania się w działania.
Przewidzieliśmy także spotkania dotyczące kwestii prawnych, wynagrodzeń, komunikacji i zarządzania w sektorze kultury. 

Całość szkoleniową uzupełnią działania badawcze i publikacje. 

Lista szkoleń wraz z zapisami dostępna jest tutaj.

Lokalni operatorzy programu (♥):

Bieruński Ośrodek Kultury (Bieruń)
Bytomskie Centrum Kultury (Bytom)
Chorzowskie Centrum Kultury (Chorzów)
Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (Katowice)
Miejski Klub im. Kiepury (Sosnowiec)
Miejski Ośrodek Kultury (Zabrze)
Miejskie Centrum Kultury (Tychy)
Tarnogórskie Centrum Kultury (Tarnowskie Góry)

Koordynatorka z ramienia biura ESK: Hanna Kostrzewska

Masz pytania dotyczące programu? Napisz: biuro@katowicegzm2029.eu

Działanie realizowane z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Skip to content