Open call artystyczny

Poszukujemy

Poszukujemy realizacji artystycznych, które były tworzone w przestrzeni miejskiej Katowic. Również takich realizacji, które interpretowały, kadrowały i obrazowały przestrzeń lub angażowały mieszkańców i mieszkanki miasta. Zależy nam w szczególności na twórczości czytelnie korespondującej z przestrzenią miejską lub społecznością lokalną. Nie stawiamy żadnych warunków formalnych, zapraszamy do podzielenia się z nami dokumentacją projektu w formie reprodukcji, zdjęć, skanów lub screenów.

Wierzymy, że przestrzeń miejska Katowic mogła z różnych powodów znaleźć się w polu różnorodnych działań twórczych. Nieśmiało zakładamy, że w Państwa archiwach znajdują się fragmenty naszego miasta.

Cel projektu

Wybrane realizacje chcielibyśmy wykorzystać w projekcie publikacji aplikacyjnej Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029. Naszym celem jest stworzenie katalogu współczesnych realizacji artystycznych, których formalną częścią są przestrzenie kojarzone z Katowicami i z mieszkańcami Katowic.

W pierwszej aplikacji posłużyliśmy się obrazami śląskich prymitywistów, którzy przedstawiali Katowice i koloryt życia w tej górniczej przestrzeni miejskiej. Do drugiego wniosku szukamy współczesnych realizacji artystycznych, które zestawione ze sobą, stworzą narrację pasującą do treści publikacji; dadzą pełny oraz aktualny obraz naszego miasta.

Korzyści związane z uczestnictwem w open call

  • Publikacja w wydawnictwie konkursowym – wybrane realizacje zamieścimy w aplikacji konkursowej ESK 2029
  • Osoby, których realizacje zostaną zamieszczone w aplikacji otrzymają wynagrodzenie za udostępnienie realizacji
  • Udział w wystawie – w ramach projektu ESK 29 planujemy zorganizować problemową kuratorską wystawę zbiorową, której przedmiotem będą wybrane realizacje zgłoszone w ramach open call. Będziemy informowali Państwa o statusie tego projektu.

Warunki uczestnictwa

Osobą uczestniczącą może być każdy/a, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku i wykształcenia.

Termin

Projekty prosimy zgłaszać do końca dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Proces i zasady zgłaszania

Jeżeli zdecydujesz się na wzięcie udziału w open call:

  1. Wypełnij prosty formularz zgłoszeniowy (link). Każda osoba może zgłosić maksymalnie 5 realizacji w formie: zdjęć, screenów lub skanów
  2. Po wypełnieniu formularza wyślij do nas e-mail z załączonymi realizacjami na adres: opencall@katowicegzm2029.eu
  3. Zatytułuj e-mail: (twoje) nazwisko imię open call
  4. Opisz każdy plik w takim formacie: nazwisko_imię_tytuł
  5. Pliki nie powinny przekraczać 10 MB

Co dalej?

Wybór projektów rozpoczniemy w kwietniu 2024 roku. Do końca tego miesiąca poinformujemy Państwa, które realizacje moglibyśmy włączyć do publikacji aplikacyjnej. Następnie poprosimy o przesłanie plików wybranych realizacji w wysokiej rozdzielczości na adres mailowy opencall@katowicegzm2029.eu. Jeśli nie będą Państwo takich reprodukcji lub plików posiadali, zaproponujemy dodatkową sesję fotograficzną lub w przypadku filmów, poprosimy o przesyłanie stilli w wysokiej rozdzielczości. 

Pełne repozytorium prac udostępnimy Państwu do wglądu w pierwszym tygodniu kwietnia. Wierzymy, że możliwość dostępu do katalogu będzie wartościowym doświadczeniem dla wszystkich uczestników open call.

Kryteria wyboru

Podstawowym kryterium wyboru realizacji artystycznych, będzie różnorodność w podejściu do obserwacji i wykorzystania fragmentów przestrzeni miejskiej Katowic. Chcemy stworzyć zestaw prac, odzwierciedlający aktualną wizję i miejsce przestrzeni miejskiej Katowic w życiu i twórczości lokalnej społeczności.
Realizacje artystyczne będą przeglądane i wybierane przez osoby projektujące wniosek aplikacyjny i biuro ESK. Nadesłane realizacje nie będą oceniane pod względem technicznym. 

Nabór zamknięty! Dziękujemy za zgłoszeia 

Skip to content