Spójnik! – program wsparcia

Głównym celem programu Spójnik! jest wsparcie przez biuro Europejskiej Stolicy Kultury 2029 projektów kulturalnych i społecznych,
które w swoim zakresie obejmują takie działania jak:

• aktywności sąsiedzkie,
• aktywizacja lokalnych społeczności,
• lokalna historia i dziedzictwo,
• oddolne inicjatywy społeczne,
• aktywności oparte na więziach społecznych,
• aktywności skierowane do społeczności/miejsc, wymagających
szczególnego wsparcia,
• aktywności nawiązujące do rekomendacji dotyczących polityki kulturalnej dla Miast GZM wskazanych przez Radę Konsultacyjną (załącznik do regulaminu).

Wsparcie polega na współudziale biura ESK w realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy o współorganizacji,
zawieranej z instytucją kultury lub organizacją pozarządową z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
(o wartości do 10 000 zł brutto), bez którego realizacja przedsięwzięcia byłaby utrudniona lub niemożliwa.

Program rozpoczyna się w marcu i potrwa do 15 grudnia 2024 roku (realizacja działań do 30 listopada 2024 r.).

Budżet programu to 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych) brutto.

W ramach program odbędą się dwa nabory które potrwają od 11.03-12.04.2024
(ocena wniosków nastąpi do 6.05.2024 r.) i 1-31.08.2024 (ocena wniosków nastąpi do 20.09. 2024 r.). 

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie są samorządowe instytucje kultury (w rozumieniu ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz organizacje pozarządowe.

WYNIKI PIERWSZEGO NABORU DOSTĘPNE SĄ TUTAJ.

Pełny regulamin programu dostępny jest tutaj.

Potrzebujesz konsultacji? Zapraszamy na otwarte konsultacje, które możliwe są na miejscu w biurze lub online. Zapewniamy również narzędzia dostępnościowe. Pełna informacja tutaj.

Szukasz inspiracji? Polecamy przejrzeć naszą bazę wiedzy (link) gdzie znajdziesz m.in. raport z programu Spójnik 2023 (link) i pierwsza aplikacja do konkursu Europejskiej Stolicy Kultury (link).

Działanie realizowane z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Skip to content