Poznajcie naszą Radę Konsultacyjną

Rada Konsultacyjna ESK 2029 jest organem doradczym, wpierającym KMO w tworzeniu aplikacji. Jej zadaniem jest projektowanie programu ESK 2029 ze szczególnym naciskiem na propozycje zmian systemowych i/lub dotyczących szeroko pojętej polityki kulturalnej. Rada opiniuje także projekty i propozycje do programu ESK 2029, zgłoszone przez mieszkanki, mieszkańców i poszczególne ich środowiska. W myśl zasady, że nikt nie jest prorokiem w swoim kraju oraz blokując zakusy na realizację partykularnych interesów, członkiniami i członkami Rady będą przede wszystkim osoby spoza wąsko rozumianego środowiska animatorów i animatorek kultury. W zgodzie z ideami konkursu o ESK na kulturę należy bowiem patrzeć szeroko. Kultura jest narzędziem budowania wspólnoty, poczucia przynależności, bezpieczeństwa. Kultura ma też stawiać pytania i wskazywać problemy. Kultura jest jedną z podstaw tworzących dobrobyt miast. 

W pierwszym roku działania rady do współpracy zaprosiliśmy przedstawicieli środowisk aktywistycznych z dziedzin takich jak – urbanistyka, architektura, transport publiczny, ekologia, dizajn czy ekonomia. W kolejnych latach (2024 +) rada zostanie poszerzona poprzez otwarty konkurs.

W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą: 

Michalina Bednarek – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów pomocy humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim. Na co dzień dziennikarka Gazety Wyborczej, aktywistka, współzałożycielka Zupy w Kato – akcji pomocy dla osób w kryzysie ubóstwa. Angażuje się w pomoc uchodźcom i osobom w kryzysie bezdomności. Interesuje się historią migracji. Jest także ogromną fanką podróżowania po świecie z plecakiem – posiada uprawnienia ratowniczki KPP, a od niedawna jest druhną Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrówka Mała w Katowicach. Kultura w jej ocenie może stać się wspaniałym narzędziem w walce o wyrównywanie szans w społeczeństwie, a tytuł ESK dla GZM ostatecznie przekonana nieprzekonanych, że kultura u nas ma się dobrze. Po prostu jej nie przeszkadzajmy, a w zamian dajmy narzędzia do jeszcze szerszego działania.

Andrzej Bogdanowicz – posiada wykształcenie średnie zawodowe, od 5 lat emeryt, wciąż aktywny społecznie. Społecznik i aktywista od 30 lat. Pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia Chorych na SM, przez  ponad 20 lat był prezesem stowarzyszenia. Twórca Ośrodka Rehabilitacyjnego dla chorych na SM. Współzałożyciel Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS i wieloletni wiceprezes. W 1998 r. wyróżniony nagrodą specjalną i statuetką „Zwyczajni Niezwyczajni”. W 2009 roku uhonorowany statuetką „Super Lodołamacz” woj Śląskiego. Współtwórca i aktywny organizator akcji ,,Miejska Dżungla” w Katowicach 11 edycji. Od 4 lat przewodniczący Klubu Seniorów przy KAFOS. 

Agnieszka Bugno-Janik – architekta, urbanistka, zajmuje się badaniami naukowymi, pracą dydaktyczną na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej oraz projektowaniem włączającym mieszkańców. Współpracuje z samorządami, organizacjami społecznymi i grupami mieszkańców, wspomagając procesy zmian w miastach. Projektuje wnętrza, domy i przestrzeń miejską, wspiera działania ruchów miejskich i organizacji społecznych. Jest współzałożycielką Śląskiego Urban Labu, którego celem jest współdziałanie aktywistów i mieszkańców z naukowcami. Ostatnio cieszą ją zrealizowane w zeszłym roku Planty Godula w Rudzie Śląskiej, gdzie w zespole projektowym odpowiedzialna była m.in. za działania z mieszkańcami. Lubi podróże w miejsca nieoczywiste, znikanie w lesie oraz pływanie po Mazurach. Kocha psy. Kultura to w jej ocenie relacje – to, co nas łączy i wszystko to, co z relacji wynika – jak na przykład jakość przestrzeni, w której żyjemy. 

Magdalena Cielecka – magistra kulturoznawstwa w zakresie elektronicznego przetwarzania informacji oraz filmoznawstwa: projektowanie gier wideo. Wkrótce bronić będzie doktoratu.  Na co dzień Head of Production w Anshar Studios. Od ponad 10 lat pracuje na stanowiskach związanych z produkcją gier cyfrowych, głównie jako producent. Jest również wykładowczynią na WSE w Krakowie na kierunku Game Design, który sama współtworzyła. Była (wraz z Jakubem Kwintą i Marcinem Rybińskim) nominowana do Paszportów Polityki. Jej pasją, co nie jest zbytnim zaskoczeniem, są gry: w formie wszelakiej, od cyfrowych przez fabularne po planszówki. Interesują ją zarówno jako przedmiot badawczy i po prostu dzieło do obcowania; ale też jako istotne dla rozwoju kultury medium i zjawisko, towarzyszące nam od zawsze. Cieszą ją jako temat komiks, zwłaszcza niezależny i polski, literatura sci-fi czy starsze powieści kryminalne. Kultura jest dla niej miejscem kontaktu z drugim człowiekiem, czy będzie to autor, z którego dziełami obcuje, czy odbiorca tego co tworzy, czy wreszcie współodbiorca, który choć patrzy na to samo, to przeżywa to na swój własny sposób. 

Dagmara Gumkowska – absolwentka kulturoznawstwa (specjalizacje: filmoznawcza i teatrologiczna), Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej. Na co dzień pracuje jako specjalistka ds. współpracy międzynarodowej i impresariatu w Teatrze Śląskim; jest kuratorką programową Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR organizowanego. Laureatka Złotej Maski w kategorii Nagroda Specjalna za autorską koncepcję artystyczną projektu „HartOFFanie Teatrem” oraz kształtowanie programu artystycznego Międzynarodowego Festiwalu „Teatromania” w Bytomiu. Lubi szukać i odkrywać. Lubi opowiadać. Lubi spotkania, poznawanie nowych ludzi i zjawisk. Interesuje ją teatr współczesny, zwłaszcza eksperymentalny; performance; sztuka współczesna, szczególnie sztuka nowych mediów, wideoart, kino. Kocha również podróże. Kultura jest dla niej środowiskiem naturalnym. Nieodłącznym elementem życia,sposobem dialogowania ze światem, próbami zrozumienia go, poszukiwaniem w nim własnej ścieżki i prób porozumienia z innymi. Jest także szansą na oswajanie nowych zjawisk społecznych, na uświadamianie sobie przynależności do jakiejś wspólnoty – wspólnoty osób targanych podobnymi niepokojami, wątpliwościami, mierzących się z trudnościami, szukających rozwiązań, zadających pytania.

Karolina Jakoweńko – będzinianko-bytomianka, absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów „Żydowski świat” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodniczka, prezes fundacji Brama Cukermana, kierowniczka Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, oddziału Muzeum w Gliwicach. Uhonorowana nagrodami: im. Marii i Łukasza Hirszowiczów, „Chroniąc pamięć”, Zagłębiowską Nagrodą Humanitas, Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (nagroda indywidualna), Nagrodą Specjalną Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Koordynuje i animuje projekty na styku kultury i historii. Jest współautorką między innymi książki „Pamięć Pogranicza. Opowieści o żydowskim życiu i Zagładzie na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim”, „Babiniec. Herstoria będzińska”, „Żarki żydowskie. Zaginione fotografie”, „Hob betuchen! Miej nadzieję. Wspomnienia Dory Raym z czasów Holokaustu”. Jest współtwórczynią modowej marki Bäckerei Bytom. Czas wolny spędza w ogrodzie działkowym wraz z dziećmi Helką i Jakubem, poza tym dużo gotuje, kolekcjonuje, czyta.

Waldemar Jan – absolwent nauk społecznych i politologii Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji w Akademii Górnośląskiej. Pracuje w Stowarzyszeniu Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Od blisko 25 lat związany zawodowo z katowickim Nikiszowicem, w którym (i o którym) działa rewitalizuje, prezesuje, edukuje, tworzy, zarządza… I z którego czasem ucieka w różne miejsca i do różnych instytucji, aby pomagać w działaniach sprzyjających rozwojowi społeczności lokalnych. Do najważniejszych osiągnięć zalicza… zdanie egzaminu z matematyki do liceum. Potem było już z górki – zmiana Nikiszowca, Centrum Zimbardo, Jarmark Na Nikiszu… W życiu poszukuje złotego środka, starając się wierzyć, że ludzie są ogólnie fajni, choć wydaje mu się, że niestety co najmniej połowa z nich taka nie jest. Ma nadzieję na tę drugą połowę trafiać jak najrzadziej. Pasjonat syntezatorów, pomidorów z przydomowego ogrodu i robienia czegoś z niczego. Kultura dla niego to coś pomiędzy Sagrada Familia, rodeo, Wojciechem Kilarem i karminadlem… I jeszcze jakieś trzysta albo i czterysta słów więcej. Całe jego życie to Górny Śląsk: Bytom, Chorzów, Katowice, Siemianowice Śląskie… Z całym jego bagażem. Z granicami i bez granic, dziś jako część Metropolii. Wypełniony po brzegi, gotowy odkrycia i odkrywania. I właśnie dlatego…

Arnika Kluska – z wykształcenia politolożka, z zawodu urzędniczka, z serca Ślązaczka. Przez 10 lat pracowała przy pozyskiwaniu dotacji na kulturę i dziedzictwo kulturowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, współpracowała przy tworzeniu Szlaku Zabytków Techniki i organizacji INDUSTRIADY. Krzykaczka uliczna, feministka, działaczka na rzecz społeczności LGBTQ+. Aktywistka społeczna, współorganizowała Manifę, czarne protesty i katowickie marsze równości. Członkini kolektywu Śląsk Przegięty. Ukończyła Akademię Piosenki Przegiętej, performuje i bawi konferansjerką jako drag queer Ciotka Rajcula. Egzaltuje się, że bez psów, kotów i sztuki nie ma życia. Lubi niedobre kino, nie lubi dyskryminacji. Wierzy, że kultura jest od mówienia prawdy i pielęgnowania relacji, a sztuka nas uratuje. Uważa, że GZM należy się tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, bo osoby mieszkające w regionie zasługują na hajmat, który ich dostrzega i który współtworzą.

Justyna Szklarczyk-Lauer – doktora habilitowana sztuki w zakresie sztuk projektowych. Nauczycielka akademicka. Zawodowe sukcesy: dziekanowanie Wydziałem Grafiki, Malarstwa i Wzornictwa, a następnie Wydziałem Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2006–2012), kierownikowanie Katedrze Projektowania Graficznego (2012–2020), kierownikowanie studiami niestacjonarnymi w ASP (2012–2020). Do swoich dokonań zalicza także: (prawie) codziennie gotowanie obiadu dla 5 osób o różnych preferencjach kulinarnych, przerabianie 600 stron tabel dotyczących budżetu Katowic na 24-stronicową wizualizację, tzw. Budżet miasta Katowice w pigułce każdego roku (od 2015), powstrzymywanie się od palenia wyrobów tytoniowych każdego roku od 1 października do 31 maja (od 5 lat). Na liście jej sukcesów znajdują się również: promotorstwo doktoratów pt. Wystawa sztuki jako usługa słyszącego doktoranta, Słownik sztuki w języku migowym g/Głuchego doktoranta, poznanie koryta rzeki Rawy i stworzenie Wzornika kolorów Rawy oraz około 100 dyplomantów, którzy się obronili w latach 2014–2023 w ASP w Katowicach oraz na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Ostrawie, i którzy, mam nadzieję, lepiej teraz rozumieją, jak design może komuś pomóc. Życiowa idea: Świat cierpi na nadmiar rzeczy i obrazów. Zanim cokolwiek stworzysz, dobrze się zastanów, czy to jest rzeczywiście potrzebne. Jej pasją są ludzie, pomoc, praca, projektowanie, lektura, gotowanie, jedzenie i psy. 

Dominik Tokarski – socjolog, pracuje jako księgowy, jest też przedsiębiorcą – współprowadzi bistro „Frykasy” a także sklepy internetowe: katowickie KATO oraz spodkowe YY. Poza pracą działa w trzecim sektorze jako szef Fundacji NEON Katowice. Przez 13 lat prowadził bar KATO, który był ważnym kulturalnym miejscem na mapie miasta. Współtworzył także sklep Geszeft. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Moje Miasto (konkurs Betonowej Kostki, Superjednostki, zbieranie starych neonów i wiele innych). Był również pomysłodawcą letniego projektu KATOZWEI, oraz kawiarni pop-up YY na tarasach Spodka. Wymyślił i zrealizował wraz z zespołem książeczkę o modernistycznej architekturze KATOZESZYT. Interesuje się szeroko pojętą socjologią miasta, wszelkimi działaniami, które występują w mieście. Zbiera szkło z Huty Szkła Gospodarczego Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej. Lubi architekturę modernistyczną. Interesują go zagadnienia związane z życiem, kulturą, społeczeństwem i funkcjonowaniem w NRD. Lubi chodzić do lasu na spacery z psem, pasjonuje się roślinnością – tą balkonową, ogródkowo-działkową oraz miejską. Idea, jaką kieruje się w życiu: Lokalność to wartość. Kultura to jego zdaniem zbiór różnych czynników, które nas otaczają, wychowują, mają na nas bezpośredni wpływ i kształtują nas oraz nasze relacje i wszystko co z tego później wynika. Tytuł ESK może dać nam kopa do przodu!

Przemysław Walas – z zawodu koordynator projektów. Aktywista na rzecz społeczności LGBT+ i praw człowieka od 2011 r., współzałożyciel i aktualnie prezes Stowarzyszenia Tęczówka. W latach 2018 – 2023 pracował jako specjalista ds. komunikacji marketingowej w Agencji PR Pan Pikto. Dwa bezpośrednio realizowane przez niego projekty zdobyły Złote Spinacze – najważniejsze nagrody branży PR w Polsce.  Współpracował z Fundacją Wielogłosu, która zajmuje się przeciwdziałaniem stygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym. Opracował serię poradników o przeciwdziałaniu zachowaniom autodestrukcyjnym i samobójstwom dzieci i młodzieży dla rodziców i pracowników oświaty, które powstawały na zlecenie MEN. Prywatnie plant daddy i kociarz. Stara się być osobą otwartą na nowe, lubi rozmawiać i słuchać ludzi, na co dzień raczej spokojny – typ easy-going. Kultura jest dla niego przestrzenią, w której ludzie mogą doświadczać emocji, poznawać nowe, realizować się i być obserwatorem. Kultura to także uniwersalne narzędzia budowania mostów między ludźmi. 

Piotr Wójcik – magister politologii, dziennikarz, publicysta, pisarz. Członek redakcji Krytyki Politycznej, stały współpracownik Dziennika Gazety Prawnej, Tygodnika Powszechnego i Przewodnika Katolickiego, autor serii powieści kryminalnych „Metropolia”. Pasjonują go gry strategiczne Paradoxu, strategie turowe (Cywilizacja), RPG i Football Manager. Czas lubi spędzać na siłowni, biegając lub tańcząc do muzyki techno. Kultura jest dla niego kluczowym narzędziem do krytyki rzeczywistości i poznawania/odkrywania ludzkich zachowań. Tytuł ESK należy się GZM, ponieważ uśpiony przez lata potencjał drzemiący w Metropolii wreszcie powoli się budzi, więc warto dać mu kolejny impuls rozwojowy. Różnorodność struktury społecznej mieszkańców aglomeracji sprawia, że jest ona idealnym miejscem do czerpania inspiracji przez twórców.

Skip to content