Zgłoś się po publikację z kongresu!

W ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, w październiku minionego roku, zorganizowaliśmy w Sosnowcu Kongres Metropolia Kultury. Jednym z rezultatów tego wydarzenia jest publikacja, którą niniejszym oddajemy w Wasze ręce.

Do jej stworzenia zaprosiliśmy specjalistów, którzy w czasie wydarzenia prowadzili wykłady i warsztaty. To podsumowanie przekazanej przez nich wiedzy a jednocześnie możliwość dotarcia  z informacjami, przemyśleniami i wskazówkami wypracowanymi w czasie Kongresu Metropolia Kultury do szerszego grona odbiorców.

Opracowanie jest również formą narzędziownika, który podpowiada rozwiązania, pokazuje dobre praktyki działań, ale też inspiruje do szukania własnych ścieżek. 

Publikacja miała szansę powstać dzięki współpracy Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu  i biura ESK.

Czyje teksty znajdziecie w publikacji?

– Bogna Świątkowska pokazuje, że kultura może być traktowana jako społeczny, wspólnotowy dział badań i rozwoju. Pokazuje jak za sprawą sztuki testować prototypy i jak bazować na kulturze jako źródle wiedzy i inspiracji.

– Agata Bisping i Monika Borycka zabierają czytelnika w świat przyszłości i pokazują, że przyszłość i trendy mogą być inspirującym narzędziem do projektowania teraźniejszości, chociażby w aspekcie wyboru adekwatnych sposobów działania i tworzenia angażującej oferty kulturalnej. 

– Robert Więckowski z Fundacji Kultury bez Barier wprowadza nas w tematykę dostępności i podpowiada jak realizować działania dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu – pokazując zalety i wady niektórych, najbardziej popularnych, rozwiązań.

– Natalia Cetera i Zuzanna Ciesielska-Janik z Centrum Cyfrowego podejmują temat partycypacyjnych modeli biznesowych w kulturze. Analizują różne motywacje odbiorców kultury i przedstawiają potencjalne modele biznesowe oparte na współpracy. 

– Karol Wittels podpowiada jak mapować źródła finansowania działań kulturalnych wychodząc od rzeczowej analizy potrzeb, zasobów, otoczenia i interesariuszy naszej organizacji. Wiedzy w pigułce towarzyszy długa lista potencjalnych grantodawców.

– Małgorzata Mostek oswaja z zagranicznymi funduszami na projekty kulturalne i edukacyjne. Poza przedstawieniem charakterystyki poszczególnych grantów podpowiada także jak szukać partnerów i jak inicjować międzynarodową współpracę. 

– Katarzyna Pągowska rozprawia się z mitami na temat diagnozy w kulturze pokazując, że nawet z ograniczonymi zasobami jesteśmy w stanie prowadzić wartościowe badania, które przyczynią się do pogłębiania wiedzy o własnych odbiorcach i ich potrzebach.

– Kamil Śliwowski pokazuje jak legalnie promować i udostępniać zasoby i usługi w formie cyfrowej. Wyjaśnia też w klarowny i przystępny sposób kwestie prawa autorskiego, utworów pracowniczych, prawa cytatu czy dozwolonego użytku publicznego.

Publikację możecie uzyskać w wersji cyfrowej i fizycznej.

Możecie ją zamówić TUTAJ.

Skip to content