Dlaczego chcemy być Europejską Stolicą Kultury 2029?

Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wierzą, że ubieganie się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury zmieni zasady gry. 

 Co jest dla nas ważne?

 Inwestowanie w ludzi

Tradycje przemysłowe w Katowicach oraz regionie zawsze były tworzone przezsilne społeczności lokalne. W ciągu ostatnich 30 lat wiele z nich rozpadło się jednak pod wpływem zmian gospodarczych oraz społecznych. Polacy i Polki znajdują się u dołu europejskich rankingów zaufania społecznego.

Zmiana tej tendencji – w całej tkance społecznej, a także w poszczególnych społecznościach – jest dla nas zadaniem priorytetowym. Chcemy powrotu do więzi, które budują silne, odporne wspólnoty. Nasz region zawsze opierał się na współpracy – w kopalni, w hucie, w przemyśle nikt nie był wolnym elektronem. Zależy nam na powrocie do kultury współpracy.

Wyjście ze stref

Wielu naszych rodaków i rodaczek  ma ograniczone zaufanie do możliwości kultury. Świątynie kultury – sale koncertowe, teatry, muzea są ważne, ale czy w pełni zaspokajają ludzką potrzebę kreatywnego wyrażania siebie? Chcemy budować mosty między strefami kultury a otaczającymi je dzielnicami. Dla nas podstawową funkcją kultury jest tworzenie więzi w zrozumiałych dla wszystkich kontekstach i świecie wartości.

Chcemy, by poczucie zabawy, wolności oraz możliwości swobodnego wyrażania emocji towarzyszyły działaniom kulturalnym. Dlatego właśnie wybraliśmy Play! jako główną koncepcję dla europejskiej stolicy kultury

Pokazanie nowego dziecka Europie

Wiekowo Katowice – miasto zaledwie 150-letnie – wciąż pozostają dzieckiem. Wyrosły z ciężkiego przemysłu, a obecnie są sercem składającej się z 41gmin Górnego Śląska i Zagłębia, jedynej organizacji metropolitalnej w Polsce. Co jednak Europejczycy i Europejki wiedzą o naszej historycznie i kulturowo bogatej oraz zróżnicowanej części Europy? Mamy poczucie, że dzieje Katowic, Śląska i Zagłębia nie zostały jeszcze dostatecznie opowiedziane, a są losami Europy w pigułce.

Poszukiwanie celu

Poprzemysłowy Śląsk i Zagłębie redefiniują tożsamość. Wierzymy, że Europejska Stolica Kultury pozwoli rozwinąć ekosystem kulturalny w pięciu podregionach Metropolii. W obliczu nasilających się problemów geopolitycznych, zmian klimatycznych i zmniejszającej się popularności demokratycznego modelu na świecie potrzebujemy nowych metod odnajdywania równowagi w naszych społecznościach. 

Lepiej razem

By zrealizować naszą wizję kultury na poziomie społeczności lokalnych, musimy współdziałać na zasadach prawdziwego partnerstwa zarówno z mieszkańcami, jak też partnerami krajowymi i międzynarodowymi. Dlatego przeprowadziliśmy kompleksowe badania potrzeb i preferencji kulturalnych mieszkańców Metropolii. Zakres tego projektu nie ma sobie równych w całym kraju.

 Wierzymy, że ESK stanie się punktem zwrotnym na naszej drodze do budowania odnowionej tożsamości metropolitalnej oraz ożywionego poczucia wspólnoty i celu. Nie istnieje lepsza platforma do integracji ludzi niż kultura. To prawdziwy „game changer” dla miasta opartego na zabawie i wyobraźni.Skip to content