Rada Konsultacyjna w nowym składzie

Nasza Rada Konsultacyjna zmieniła swój kształt. Kilka osób z uwagi na nadmiar obowiązków zakończyło z nami współpracę. Zaprosiliśmy jednak nowych aktywistów i aktywistki. Działają między innymi w przestrzeni ekologii i kształtowania przestrzeni publicznych.

Nowy skład Rady Konsultacyjnej wygląda następująco: 

Andrzej Bogdanowicz – posiada wykształcenie średnie zawodowe, od 5 lat emeryt, wciąż aktywny społecznie. Społecznik i aktywista od 30 lat. Pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia Chorych na SM, przez  ponad 20 lat był prezesem stowarzyszenia. Twórca Ośrodka Rehabilitacyjnego dla chorych na SM. Współzałożyciel Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS i wieloletni wiceprezes. W 1998 r. wyróżniony nagrodą specjalną i statuetką „Zwyczajni Niezwyczajni”. W 2009 roku uhonorowany statuetką „Super Lodołamacz” woj Śląskiego. Współtwórca i aktywny organizator akcji ,,Miejska Dżungla” w Katowicach 11 edycji. Od 4 lat przewodniczący Klubu Seniorów przy KAFOS. 

Agnieszka Bugno-Janik – architekta, urbanistka, zajmuje się badaniami naukowymi, pracą dydaktyczną na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej oraz projektowaniem włączającym mieszkańców. Współpracuje z samorządami, organizacjami społecznymi i grupami mieszkańców, wspomagając procesy zmian w miastach. Projektuje wnętrza, domy i przestrzeń miejską, wspiera działania ruchów miejskich i organizacji społecznych. Jest współzałożycielką Śląskiego Urban Labu, którego celem jest współdziałanie aktywistów i mieszkańców z naukowcami. Ostatnio cieszą ją zrealizowane w zeszłym roku Planty Godula w Rudzie Śląskiej, gdzie w zespole projektowym odpowiedzialna była m.in. za działania z mieszkańcami. Lubi podróże w miejsca nieoczywiste, znikanie w lesie oraz pływanie po Mazurach. Kocha psy. Kultura to w jej ocenie relacje – to, co nas łączy i wszystko to, co z relacji wynika – jak na przykład jakość przestrzeni, w której żyjemy. 

Anna Dęboń – pedagożka, arteterapeutka, aktywistka edukacyjna, liderka i prezeska Stowarzyszenia dOPAmina lab, mama dwóch nastolatek, społeczna rzeczniczka praw dzieci i praw osób uczących się, stwórczyni marki O!PA (miejsca terapii i edukacji dla dzieci i młodzieży), współinicjatorka ruchu na rzecz praw kobiet „Każda jest ważna”, ekspertka ds. przywództwa wspierającego dobrostan, oraz kultury relacyjnej w szkołach, zespołach, organizacjach, pani od współpracy, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i ruchu Rodzice dla Klimatu Parents of Future, pasjonuje się tańcem intuicyjnym i tańcem współczesnym, lepi rzeczy z gliny, spełnia marzenia o podróżach, spokój odnajdując w lesie.

Dagmara Gumkowska – absolwentka kulturoznawstwa (specjalizacje: filmoznawcza i teatrologiczna), Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej. Na co dzień pracuje jako specjalistka ds. współpracy międzynarodowej i impresariatu w Teatrze Śląskim; jest kuratorką programową Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR organizowanego. Laureatka Złotej Maski w kategorii Nagroda Specjalna za autorską koncepcję artystyczną projektu „HartOFFanie Teatrem” oraz kształtowanie programu artystycznego Międzynarodowego Festiwalu „Teatromania” w Bytomiu. Lubi szukać i odkrywać. Lubi opowiadać. Lubi spotkania, poznawanie nowych ludzi i zjawisk. Interesuje ją teatr współczesny, zwłaszcza eksperymentalny; performance; sztuka współczesna, szczególnie sztuka nowych mediów, wideoart, kino. Kocha również podróże. Kultura jest dla niej środowiskiem naturalnym. Nieodłącznym elementem życia,sposobem dialogowania ze światem, próbami zrozumienia go, poszukiwaniem w nim własnej ścieżki i prób porozumienia z innymi. Jest także szansą na oswajanie nowych zjawisk społecznych, na uświadamianie sobie przynależności do jakiejś wspólnoty – wspólnoty osób targanych podobnymi niepokojami, wątpliwościami, mierzących się z trudnościami, szukających rozwiązań, zadających pytania.

Waldemar Jan – absolwent nauk społecznych i politologii Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji w Akademii Górnośląskiej. Pracuje w Stowarzyszeniu Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Od blisko 25 lat związany zawodowo z katowickim Nikiszowicem, w którym (i o którym) działa rewitalizuje, prezesuje, edukuje, tworzy, zarządza… I z którego czasem ucieka w różne miejsca i do różnych instytucji, aby pomagać w działaniach sprzyjających rozwojowi społeczności lokalnych. Do najważniejszych osiągnięć zalicza… zdanie egzaminu z matematyki do liceum. Potem było już z górki – zmiana Nikiszowca, Centrum Zimbardo, Jarmark Na Nikiszu… W życiu poszukuje złotego środka, starając się wierzyć, że ludzie są ogólnie fajni, choć wydaje mu się, że niestety co najmniej połowa z nich taka nie jest. Ma nadzieję na tę drugą połowę trafiać jak najrzadziej. Pasjonat syntezatorów, pomidorów z przydomowego ogrodu i robienia czegoś z niczego. Kultura dla niego to coś pomiędzy Sagrada Familia, rodeo, Wojciechem Kilarem i karminadlem… I jeszcze jakieś trzysta albo i czterysta słów więcej. Całe jego życie to Górny Śląsk: Bytom, Chorzów, Katowice, Siemianowice Śląskie… Z całym jego bagażem. Z granicami i bez granic, dziś jako część Metropolii. Wypełniony po brzegi, gotowy odkrycia i odkrywania. I właśnie dlatego…

Halina Khalymonyk – menedżerka projektów w sektorze mediów i kultury oraz redaktorka z Ukrainy, od marca 2022 roku mieszka w Gliwicach. Prowadzi działalność dziennikarską dla Gazety Wyborczej w Katowicach oraz międzynarodowego magazynu Sisters.eu. Jej główne obszary zainteresowań obejmują historię ukraińskich uchodźców, proces integracji z polską społecznością. W Ukrainie była organizatorką wielu wydarzeń kulturalnych dla lokalnej społeczności i pełni rolę ambasadorki środowiskowych projektów kulturalnych.

Arnika Kluska – z wykształcenia politolożka, z zawodu urzędniczka, z serca Ślązaczka. Przez 10 lat pracowała przy pozyskiwaniu dotacji na kulturę i dziedzictwo kulturowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, współpracowała przy tworzeniu Szlaku Zabytków Techniki i organizacji INDUSTRIADY. Krzykaczka uliczna, feministka, działaczka na rzecz społeczności LGBTQ+. Aktywistka społeczna, współorganizowała Manifę, czarne protesty i katowickie marsze równości. Członkini kolektywu Śląsk Przegięty. Ukończyła Akademię Piosenki Przegiętej, performuje i bawi konferansjerką jako drag queer Ciotka Rajcula. Egzaltuje się, że bez psów, kotów i sztuki nie ma życia. Lubi niedobre kino, nie lubi dyskryminacji. Wierzy, że kultura jest od mówienia prawdy i pielęgnowania relacji, a sztuka nas uratuje. Uważa, że GZM należy się tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, bo osoby mieszkające w regionie zasługują na hajmat, który ich dostrzega i który współtworzą.

Oliwia Myczkowska – młoda działaczka i przedsiębiorczymi społeczna. Pracowała już w 20 organizacjach pozarządowych i wielu zespołach projektowych m.in. w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, który reprezentuje w radzie. Jest także prezeską spółki BEE HEALTHY HONEY, współorganizatorką licznych wydarzeń, założycielką międzynarodowej inicjatywy psychologicznej NO PAIN IN YOUR BRAIN i profrekwencyjnej kampanii społecznej Vote.Land. Obecnie wspiera młode osoby w realizacji akcji społecznych i pełni role doradcze (m.in. jako ekspertka dla MRM Katowice). Jest humanistką z duszą artystyczną. Uwielbia tworzyć kreatywne rozwiązania na istotne problemy. Pragnie wykorzystać swe możliwości, aby mieć pozytywne przełożenie na rzeczywistość.

Dr Jerzy Parusel – absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody w Krakowie, Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ w Krakowie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, leśnik, botanik, fitosocjolog, zoolog, ekolog, badacz przyrody i miłośnik fotografii przyrodniczej. W latach 1980-1994 asystent naukowo-badawczy i kustosz Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego. Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Pod Diablakiem” (1990-1994). Organizator i wieloletni dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach (1994-2020), jedynej w Polsce jednostki samorządu wojewódzkiego, działającej dla dobra przyrody w latach 1994-2022. Inicjator, twórca i koordynator wielu przedsięwzięć w zakresie opracowania m.in.: regionalnych czerwonych list zagrożenia gatunków i zbiorowisk roślinnych, koncepcji korytarzy ekologicznych, strategii ochrony przyrody, bazy danych o przyrodzie województwa śląskiego BIOGEO-SILESIA ORSIP. Aktywny na polu naukowym, ochrony przyrody, edukacji i wydawniczym. Autor i współautor 580 publikacji, w tym ponad 280 naukowych. Wieloletni członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach (1992-2020), pełniący wielokrotnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Członek Komitetu Ochrony Przyrody PAN w kadencji 2007-2011. Od roku 2010 wykładowca na Podyplomowym Studium Ochrony Przyrody im. Stefana Myczkowskiego w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Wieloletni redaktor wydawnictw Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, w tym wydawanego w latach 1995-2020 kwartalnika „Przyroda Górnego Śląska”. W latach 2016-2022 członek Forum Ekologicznego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych. Od roku 2022 członek Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Nagrodzony w roku 2009 dyplomem uznania „Zielone Czeki” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za wielostronną popularyzację edukacji ekologicznej oraz wzbudzanie szacunku dla przyrody Górnego Śląska. W roku 2022 został wyróżniony za działalność dla ochrony przyrody „Orlim Piórem” Klubu Przyrodników za zasługi w ochronie polskiej przyrody, szczególnie Górnego Śląska oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej jako wieloletni dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i redaktor kwartalnika „Przyroda Górnego Śląska”.  

Agnieszka Stefaniak-Zubko – z wykształcenia politolożka, specjalistka z zakresu samorządu, miasta i public relations. Z urodzenia i z zamiłowania sosnowiczanka. Przez 15 lat opisywała lokalną rzeczywistość w mediach, w tym Gazecie Wyborczej Sosnowiec. Współwłaścicielka Projekt Marka, agencji marketingu strategicznego i lokalnej marki Zagłębiarki – dobry design z Zagłębia Dąbrowskiego. Współautorka stałych wystaw w przestrzeni miejskiej: Galerii pod Rondem Praw Kobiet w Sosnowcu oraz Znane Zagłębianki/Znani Zagłębiacy. Działalność społeczną koncentruje wokół tematów podnoszenia jakości życia w mieście, w tym obszarze kultury, mobilności, ekologii oraz społecznej aktywizacji mieszkanek i mieszkańców. W lipcu 2023 r. postanowiła, że przejdzie wszystkie 705 ulic Sosnowca i zrealizowała już ponad 50% planu. Do wspólnej wędrówki w ramach projektu Chodzi o Sosnowiec zaprasza innych.

Justyna Szklarczyk-Lauer – doktora habilitowana sztuki w zakresie sztuk projektowych. Nauczycielka akademicka. Zawodowe sukcesy: dziekanowanie Wydziałem Grafiki, Malarstwa i Wzornictwa, a następnie Wydziałem Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2006–2012), kierownikowanie Katedrze Projektowania Graficznego (2012–2020), kierownikowanie studiami niestacjonarnymi w ASP (2012–2020). Do swoich dokonań zalicza także: (prawie) codziennie gotowanie obiadu dla 5 osób o różnych preferencjach kulinarnych, przerabianie 600 stron tabel dotyczących budżetu Katowic na 24-stronicową wizualizację, tzw. Budżet miasta Katowice w pigułce każdego roku (od 2015), powstrzymywanie się od palenia wyrobów tytoniowych każdego roku od 1 października do 31 maja (od 5 lat). Na liście jej sukcesów znajdują się również: promotorstwo doktoratów pt. Wystawa sztuki jako usługa słyszącego doktoranta, Słownik sztuki w języku migowym g/Głuchego doktoranta, poznanie koryta rzeki Rawy i stworzenie Wzornika kolorów Rawy oraz około 100 dyplomantów, którzy się obronili w latach 2014–2023 w ASP w Katowicach oraz na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Ostrawie, i którzy, mam nadzieję, lepiej teraz rozumieją, jak design może komuś pomóc. Życiowa idea: Świat cierpi na nadmiar rzeczy i obrazów. Zanim cokolwiek stworzysz, dobrze się zastanów, czy to jest rzeczywiście potrzebne. Jej pasją są ludzie, pomoc, praca, projektowanie, lektura, gotowanie, jedzenie i psy. 

Dominik Tokarski – socjolog, pracuje jako księgowy, jest też przedsiębiorcą – współprowadzi bistro „Frykasy” a także sklepy internetowe: katowickie KATO oraz spodkowe YY. Poza pracą działa w trzecim sektorze jako szef Fundacji NEON Katowice. Przez 13 lat prowadził bar KATO, który był ważnym kulturalnym miejscem na mapie miasta. Współtworzył także sklep Geszeft. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Moje Miasto (konkurs Betonowej Kostki, Superjednostki, zbieranie starych neonów i wiele innych). Był również pomysłodawcą letniego projektu KATOZWEI, oraz kawiarni pop-up YY na tarasach Spodka. Wymyślił i zrealizował wraz z zespołem książeczkę o modernistycznej architekturze KATOZESZYT. Interesuje się szeroko pojętą socjologią miasta, wszelkimi działaniami, które występują w mieście. Zbiera szkło z Huty Szkła Gospodarczego Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej. Lubi architekturę modernistyczną. Interesują go zagadnienia związane z życiem, kulturą, społeczeństwem i funkcjonowaniem w NRD. Lubi chodzić do lasu na spacery z psem, pasjonuje się roślinnością – tą balkonową, ogródkowo-działkową oraz miejską. Idea, jaką kieruje się w życiu: Lokalność to wartość. Kultura to jego zdaniem zbiór różnych czynników, które nas otaczają, wychowują, mają na nas bezpośredni wpływ i kształtują nas oraz nasze relacje i wszystko co z tego później wynika. Tytuł ESK może dać nam kopa do przodu!

Wiktor Wysocki – uczeń III LO im. C. K Norwida w Będzinie. Pasjonat aktorstwa oraz działacz społeczny. Aktor gościnny w Teatrze Rawa. Współzałożyciel nieformalnej grupy Dance for Stress oraz Młoda Scena. Kocha teatr, naturę  i dobre jedzenie. Spirytualność i zaglądanie w głąb siebie to jego drugie ja. Uwielbia czytać książki, szczególnie te o rozwoju osobistym. Wierzy, że zmiana zaczyna się od nas. Dlatego jego największym priorytetem w życiu jest czynienie dobra.  

Piotr Wójcik – magister politologii, dziennikarz, publicysta, pisarz. Członek redakcji Krytyki Politycznej, stały współpracownik Dziennika Gazety Prawnej, Tygodnika Powszechnego i Przewodnika Katolickiego, autor serii powieści kryminalnych „Metropolia”. Pasjonują go gry strategiczne Paradoxu, strategie turowe (Cywilizacja), RPG i Football Manager. Czas lubi spędzać na siłowni, biegając lub tańcząc do muzyki techno. Kultura jest dla niego kluczowym narzędziem do krytyki rzeczywistości i poznawania/odkrywania ludzkich zachowań. Tytuł ESK należy się GZM, ponieważ uśpiony przez lata potencjał drzemiący w Metropolii wreszcie powoli się budzi, więc warto dać mu kolejny impuls rozwojowy. Różnorodność struktury społecznej mieszkańców aglomeracji sprawia, że jest ona idealnym miejscem do czerpania inspiracji przez twórców.

Skip to content