Budujemy wspólnotę kultury

Pragniemy zainicjować powstanie grupy roboczej skupionej wokół tematu edukacji kulturowej i animacji społecznej, której członkami byliby przedstawiciele różnych środowisk. Mamy nadzieję, że zbudujemy przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń – mówi Ewa Kokot, edukatorka sztuki, kuratorka, koordynatorka projektu edukacji kulturowej, który jest częścią naszych starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.  

Na projekt składać będzie się cykl paneli i inicjatyw twórczych takich jak wystawy, akcje artystyczne, wspólne zwiedzanie czy koncert na pograniczu sztuki wizualnej i muzyki współczesnej. 

– Bardzo ważny jest zaczyn programu edukacji kulturowej wspólnej dla całej Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii opartej o sieć dużych i maleńkich podmiotów i oddolnych inicjatyw. Byłby to projekt absolutnie unikatowy w skali ogólnopolski na tak szeroką skalę. Jednocześnie pięknie wpisujący się w obszar przygotowań do aplikacji ESK 2029. Budowanie wspólnoty kultury to zadbanie zarówno o niewielkie inicjatywy kulturotwórcze jak i duże instytucjonalne działania, ale też wszystko to, co w przestrzeni publicznej. Dlaczego to tak ważne? Może prócz wielu walorów tej inicjatywy najważniejsze jest to, że łączenie kultury z edukacją zbuduje wspólnotę ludzi i miejsc w przestrzeni wsparcia i wolności – mówi Ewa Kokot.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się 19 marca w Katowicach i zgromadziło bardzo dużą grupę osób zainteresowanych przedsięwzięciem. Rozmawiano o zasobach i problemach edukacji kulturalnej, wychowaniu przez sztukę w GZM.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Żorach 11 kwietnia br. w godz. 18.00 – 19.30 (Miejska Biblioteka Publiczna im. Ottona Sterna, ul. Rybnicka 6). 

Grupa odbiorcza: bibliotekarze, artyści, animatorzy i organizacje pozarządowe. 

Temat spotkania i dyskusji: Biblioteka jako centrum działalności społeczności lokalnej. 

Zagadnienie: Instytucje kultury jako oś działań animacyjnych, zadania otwarte na społeczności lokalne i prowadzone w obrębie samych instytucji. 

Udział ekspertek: Joanna Skodzień i Monika Ostrowska-Cichy. 

Działanie dodatkowe: Zwiedzanie sztuki współczesnej w przestrzeni biblioteki.

Trzecie spotkanie zaplanowano w Gliwicach w pracownia plastycznej ACM Studio (ul. Józefa Lompy 4) 25 kwietnia 2023 r.  o godz.17.30. 

Grupa odbiorcza: instruktorzy artystyczni, edukatorzy, organizacje pozarządowe, artyści, rodzice, dzieci. 

Tematyka spotkania i dyskusji: Co jest kluczowe i istotne w pracy animatora, edukatora sztuki w terenie w trakcie realizacji projektu? Do czego sprowadza się jego działanie? Czy istnieje coś, co można byłoby określić mianem istoty pracy animacyjnej w społeczności lokalnej? 

Zagadnienie: Małe ośrodki pracy animacyjnej w Metropoli i ich znaczenie w budowaniu wspólnoty. Udział ekspertek: Irena Imańska  oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. 

Działanie dodatkowe: Akcja happeningowa w ogrodzie.

Finał spotkań zaplanowano 16 maja o godz. 17.00 w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. 

UWAGA! Obowiązują zapisy! Mail: wystawy@bwa.katowice.pl lub tel. +48 32 259 90 40 wewn. 13

Udział ekspertek: Edyta Szyszka – (kierowniczka Stowarzyszenia Arteria w Katowicach, Katarzyna Iłyszyn – artystka kierująca pracownią TU ART z Zawiercia) , Aneta Zasucha i Olga Kasztelewicz – kuratorki i edukatorki Galerii Sztuki BWA w Katowicach. 

Zaproszenie na spotkanie obejmuje wszystkich zaangażowanych we wcześniejsze dyskusje – z Katowic, Knurowa, Zabrza, Gliwic, Zawiercia, Bytomia, Żor. 

Grupa robocza opracuje wnioski do aplikacji o ESK 2029 obejmujące propozycje wystaw dla dzieci, akcji artystycznych wokół ESK, programu wizualnego, muzycznego i tanecznego, z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych, w tym dzieci i młodych ludzi. 

Spotkanie otwarte dla specjalistów z całego regionu

Problemy do dyskusji: 

– Czy istnieją tego rodzaju działania animacyjne i edukacyjne, które mają wpływ na społeczność lokalną, a także te, które kończą się niepowodzeniem.? Czy można wyodrębnić przyczyny niepowodzenia, kategorie tego rodzaju działań (źle zaplanowane, niedopasowane do kontekstu, niekonsekwentne, jednorazowe)?

– Czy można określić generalne problemy dotykające animacji przez sztukę w Metropolii GZM? – Czego jest za mało/za dużo?

– Poszukiwanie mapy działań na Śląsku– zasoby, które można rozwijać.?

Działanie dodatkowe: akcja artystyczna DZWIĘKOWMALOWANIE – koncert stworzony specjalnie tworzony do dzieł sztuki współczesnej (Zdzisław Smucerowicz wraz z muzykami NUSO w kooperatywie z Alicją Kotyl). 

Skip to content