PLAY! To hasło naszej aplikacji!

Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia starają się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 pod hasłem Play! Play! to zaproszenie do ponownego odkrycia, że kultura jest niewyczerpanym źródłem energii i pozytywnych emocji. Niezbędną częścią naszego życia, dzięki której jesteśmy w pełni ludźmi. Play! to okazja do wspólnego przeżywania, ale i tworzenia. Chcemy włączyć do gry jak najwięcej mieszkanek i mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Bo regułą Play! jest współdziałanie. Tylko tak osiągniemy jeden z naszych celów – lepsze relacje międzyludzkie, poprawę społecznego zaufania, większą integracją mieszkanek i mieszkańców Metropolii. Naszym polem gry będzie cała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Play! pomoże nam ją lepiej poznać, zrozumieć i dostosować do oczekiwań mieszkanek i mieszkańców. Play! spełni się tylko, gdy przestrzegamy zasad fair play. Dlatego nasza kandydatura opiera się na zasadach dostępności i równego traktowania. Play! to wreszcie atrakcyjny program działań. Wykorzystujący najmocniejsze atuty Katowic i GZM, w tym intensywne życie muzyczne czy twórczość amatorską. Otwarty na zjawiska do tej pory marginalizowane, jak choćby kultura gier wideo.

Let’s Play! 

Dostęp do aplikacji:

wersja angielska (pdf)

wersja polska (pdf)

W przypadku pytań dotyczących aplikacji – prosimy o kontakt: biuro@katowicegzm2029.eu

 

Film: Paweł Mikołajczyk

Skip to content