Spójnik! – nabór wniosków

Aktywności sąsiedzkie, aktywizacja lokalnych społeczności, lokalna historia i dziedzictwo, oddolne inicjatywy społeczne, aktywności oparte na więziach społecznych oraz aktywności skierowane do społeczności/miejsc, wymagających szczególnego wsparcia. Teraz na wszystkie te cele otrzymać możecie warte 5000 zł brutto wsparcie, w ramach naszego programu „Spójnik!”.

Poznajcie naszą Radę Konsultacyjną

Rada Konsultacyjna ESK 2029 jest organem doradczym, wpierającym KMO w tworzeniu aplikacji. Jej zadaniem jest projektowanie programu ESK 2029 ze szczególnym naciskiem na propozycje zmian systemowych i/lub dotyczących szeroko pojętej polityki kulturalnej. Rada opiniuje także projekty i propozycje do programu ESK 2029, zgłoszone przez mieszkanki, mieszkańców i poszczególne ich środowiska. W myśl zasady, że nikt nie jest prorokiem w swoim kraju oraz blokując zakusy na realizację partykularnych interesów, członkiniami i członkami Rady będą przede wszystkim osoby spoza wąsko rozumianego środowiska animatorów i animatorek kultury. 

Kongres Metropolia Kultury

19 i 20 października 2023 roku zapraszamy do Sosnowca na Kongres „Metropolia Kultury”. W ramach tego bezpłatnego wydarzenia możecie wziąć udział w debatach, warsztatach, wykładach, zaangażować się w pracę w grupach projektowych. Nie zabraknie także licznych wydarzeń towarzyszących.

Trzy dzielnice w dwa dni

Aż trzy wycieczki po Katowicach, w ramach cyklu „Podziel się dzielnicą”, zorganizowaliśmy w ostatni weekend sierpnia. Wraz z przewodnikami – pasjonatami i miłośnikami lokalnej historii przemierzyliśmy Ligotę-Panewniki, Piotrowice-Ochojec oraz Dąbrówkę Małą. Jak zawsze, skrzętnie zbieraliśmy opowieści mieszkanek i mieszkańców.

Weź udział w badaniu – miej wpływ na kulturę!

Razem z Mobee Dick w najbliższym czasie będziemy intensywnie pracować nad planem rozwoju kulturowego Metropolia GZM.
W tych działaniach liczymy również na was – uczestników i kreatorów kultury w regionie.

Trzy kolejne spacery – zapraszamy!

W ramach cyklu „Podziel się Dzielnicą” zapraszamy na trzy kolejne spacery. W sobotę 26 sierpnia zwiedzać będziemy dzielnice: Ligota-Panewniki oraz Piotrowice-Ochojec. Natomiast w niedzielę 27 sierpnia – Dąbrówkę Małą. Jak zawsze czekamy na Państwa opowieści! 


Kultura w Metropolii cz. 2

Co ciekawego dzieje się w kulturze w różnych miejscowościach Górnośląsko-Zaglębiowskiej Metropolii? Sprawdzamy dalej. Tym razem zawitaliśmy do Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie, gdzie śląskie tradycje kultywuje Zespół Mały Śląsk. Byliśmy także w Gminnym Ośrodku Kultury w Psarach oraz w Bieruńskim Ośrodku Kultury.

Nasze biuro na Off Festival

– Katowice wraz z całą aglomeracją mają infrastrukturę, żeby zostać Stolicą Kultury. Teraz potrzebujemy wydarzeń i ruchu społecznego, żeby wypełnić infrastrukturę, którą posiadamy – mówi Kasia Nowakowska z instytucji Katowice Miasto Ogrodów, gdzie funkcjonuje biuro ESK przygotowujące aplikację o ten tytuł.
W miniony weekend (od 4 do 6 sierpnia 2023) gościliśmy na OFF Festival. Mogliście na naszym stoisku wypełnić ankietę dotyczącą preferencji kulturalnych i wysłać retro kartkę z Metropolii.

Dlaczego nikt nie rozmawia o polityce kulturalnej?

Specjalnie przekornie, bo może i ktoś rozmawia, ale za cicho. A tu trzeba głośno dyskutować, domagać się zmian i żądać opinii zwrotnych, a może i krzyknąć. Dokument który Państwu przestawiamy powstał w ramach prac Rady Konsultacyjnej, organu powołanego przy kandydaturze Katowic i Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029.

6 godzin w Wełnowcu-Józefowcu

Blisko 30 osób przez aż 6 godzin poznawało 29 lipca katowicką dzielnicę Wełnowiec-Józefowiec. VII spacer „Podziel się dzielnicą” opracował lokalny przewodnik Edward Grządziel. Trasa blisko 8 km wyprawy biegła m.in. przez tereny dawnych kopalń, urząd celny, miejscowe parki i tereny rekreacyjne, cmentarze, dawne osiedla i kolonie robotnicze czy pozostałości po dawnych biedaszybach.

Skip to content