Program"Spójnik!" - uzyskaj do 10 000 PLN

Głównym celem programu Spójnik! jest wsparcie przez biuro Europejskiej Stolicy Kultury 2029 projektów kulturalnych i społecznych,
które w swoim zakresie obejmują takie działania jak:

• aktywności sąsiedzkie,
• aktywizacja lokalnych społeczności,
• lokalna historia i dziedzictwo,
• oddolne inicjatywy społeczne,
• aktywności oparte na więziach społecznych,
• aktywności skierowane do społeczności/miejsc, wymagających
szczególnego wsparcia,
• aktywności nawiązujące do rekomendacji dotyczących polityki kulturalnej dla Miast GZM wskazanych przez Radę Konsultacyjną (załącznik do regulaminu).

Wsparcie polega na współudziale biura ESK w realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy o współorganizacji,
zawieranej z instytucją kultury lub organizacją pozarządową z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
(o wartości do 10 000 zł brutto), bez którego realizacja przedsięwzięcia byłaby utrudniona lub niemożliwa.

Program rozpoczyna się w marcu i potrwa do 15 grudnia 2024 roku (realizacja działań do 30 listopada 2024 r.).

Budżet programu to 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych) brutto.

W ramach program odbędą się dwa nabory które potrwają od 11.03-12.04.2024
(ocena wniosków nastąpi do 6.05.2024 r.) i 1-31.08.2024 (ocena wniosków nastąpi do 20.09. 2024 r.). 

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie są samorządowe instytucje kultury (w rozumieniu ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz organizacje pozarządowe.

Nabór wniosków realizowany jest poprzez formularz elektroniczny dostępny tutaj.

Pełny regulamin programu dostępny jest tutaj.

Potrzebujesz konsultacji? Zapraszamy na otwarte konsultacje, które możliwe są na miejscu w biurze lub online. Zapewniamy również narzędzia dostępnościowe. Pełna informacja tutaj.

Szukasz inspiracji? Polecamy przejrzeć naszą bazę wiedzy (link) gdzie znajdziesz m.in. raport z programu Spójnik 2023 (link) i pierwsza aplikacja do konkursu Europejskiej Stolicy Kultury (link).

Działanie realizowane z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Skip to content